solves
 

                   TERMINSPLAN VÅREN 2020

JANUARI

 

 

200120

Måndag

Körövning

200127

Måndag

Körövning

FEBRUARI

 

 

200203

Måndag

Årsmöte+Körövning

200210

Måndag

Körövning

200224

Måndag

Körövning

MARS

 

 

200302

Måndag

Körövning

200309

Måndag

Körövning

200316

Måndag

Generalrepetition

200322

Söndag

Jubileumskonsert i Slottslängorna 17:00

Samling 15:00

200323

Måndag

Körövning

200330

Måndag

Körövning

APRIL

 

 

200406

Måndag

Körövning

200420

Måndag

Körövning

200427

Måndag

Generalrepetition

200430

Torsdag

Vårsånger på Slottsgården 13.30

200430

Torsdag

Valborgsmässoafton 20:30

MAJ

 

 

200504

Måndag

Körövning

200511

Måndag

Generalrepetition

200517

Söndag

Vårkonsert i Stärkan 16.00  Samling 14:00