solves
 

                            STYRELSE      
NAMN TEL. MOBILTEL. E-POST  
   
ORDFÖRANDE  
Linda Andersson 0733-294672 lindaandersson303@gmail.com  
   
SEKRETERARE  
Ingrid Ottosson 0730-295081 ingrid.ottosson@hotmail.com  
   
KASSÖR  
Rune Arvesgård 0456-13377 0708-113306 arvesgaard@gmail.com  
   
LEDAMOT   
Inga-Lena Andersson 0702-908663 jan-axel.vallmo@telia.com  
   
LEDAMOT  
Gunilla Axelsson 0456-25124 0768-896344 Laxe046@gmail.com  
   
LEDAMOT  
Karin Sjöholm 0456-10000 0708-110242 karin.sjoholm@gmail.com  
   
LEDAMOT  
Jörgen Allansson 0729-669284 jallanss@live.se  
   
KÖRLEDARE  
 
   
KÖRLEDARE  
Kjell Wallnäs 0456-14980 0702-671688 wallnas@hotmail.com  
         
    FUNKTIONÄRER    
KÖROMBUDSMAN  
JörgenAllansson                               0729-669284 jallanss@live.se  
   
NOTMARSK  
Bengt Nilsson 0456-13145 bigge13145@hotmail.com  
   
WEBBANSVARIG  
Gunilla Lagergren 0708-426192

 

glagergren@hotmail.com

 

 
         
KÖRENS ADRESS Sölvesborgs Körsällskap  c/o  Ingrid Ottosson Lundvägen 2 29437 Sölvesborg
KÖRENS HEMSIDA www.solvesborgskorsallskap.se
KÖRENS ORGANISATIONSNUMMER 802450-2992
KÖRENS BANKGIRO 5557-0907