solves
 

Information till nya medlemmar

Du är hjärtligt välkommen som medlem i Sölvesborgs Körsällskap.  Det är vår förhoppning att Du skall finna glädje och kamratskap tillsammans med oss.

För att Du skall finna Dig snabbt tillrätta med allt nytt är det viktigt att Du tar del av denna information innan Du bestämmer Dig för definitivt medlemskap.

 

HISTORIA

Sölvesborgs Körsällskap bildades hösten 2005 som en helt oberoende och fristående kör, då våra körledare bröderna Nils och Kjell Wallnäs samlade ett par andra sångarentusiaster till en första övningskväll.

Det blev en hellyckad satsning – antalet körmedlemmar ökade snabbt och när detta skrivs på våren 2020 är vi 81 medlemmar, varav ca 58 är kvinnor.

Repertoaren innehåller förutom klassisk Svensk Körsång även jazz-operett-evergreens-schlager-visor mm. – oftast i 4 stämmor.

Kören gör årligen flera  framträdanden inom Sölvesborgs Kommun och i grannkommuner.  

Kören har även framträtt utomlands i Österrike (Wien) Nordtyskland (Stralsund-Wolgast-Greifswald) och i Danmark ( Köpenhamn- Helsingör-Skagen-Fredrikshamn) .

Vi övar regelbundet alla måndagskvällar Vår – och Hösttermin  med start kl. 19.00.

 

LOKAL

Lokalen vi övar i heter ”MUSICUM” och ägs av Sölvesborgs Musikkår. Körsällskapet hyr alltså denna lokal för sina övningar. 

Musicum är egentligen ett gammalt ”bönehus”.  s av en styrelse.  Förr i tiden fanns den kristna föreningen Betel här.

 

LEDARSKAP

Körens administrativa arbete leds av en styrelse. Du ser styrelsemedlemmars namn, adress, tel.nr etc under fliken "Styr&Funktion".

Den musikaliska delen leds av Kjell Wallnäs. Kjell har en gedigen musikalisk och pedagogisk utbildning. Den kunskapen får Du ta del av.

Körsång är även ”Friskvård”

 

MEDBESTÄMMANDE

Har Du synpunkter på vad som förekommer – positiva eller negativa - så har vi en körombudsman som Du kan vända Dig till (även helt anonymt)  

Körombudsman är  Jörgen Allansson Tel.0729-669284

 

MENTORSKAP

När Du kommer hit de första gångerna känns det säkert ovant och konstigt – att sjunga i stämmor – att följa med i notblad.

Du skall inte oroa Dig för detta. Du sätter Dig bredvid någon som varit med ett tag – och denna eller denne hjälper Dig på bästa sätt

att komma in i ”trallen” med anvisningar och ”pekfinger”. 

 

NÄRVARON

Du bör prioritera måndagskvällen som ”Din kväll”.  Hoppar Du över en kväll är det lätt att även hoppa över nästa.  Körsång är ett teamwork.

Du höjer kvalitén på kören om Du deltar regelbundet

         Du sänker den om Du bara kommer ”då och då”.   TÄNK STORT !!!

 

MEDLEMSKAPET

Medlemsavgiften är f.n. 300:- per termin. 

Du får ”provsjunga” med oss vid högst 3 övningstillfällen efter varandra.  Sedan bestämmer Du om Du vill fortsätta. Det hoppas vi ju att Du gör,

och då betalar Du Din avgift till kassören. Du skall även fylla i Dina adressuppgifter och lämna dem.

Du kommer att få låna en pärm med de noter/texter som vi för tillfället övar på. Efter 3 års medlemskap får du behålla den. Skulle Du ev sluta innan dess kräver vi pärmen tillbaka.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN      NU SJUNGER VI  !!!!!!