solves
 

Ode till Kören

Jag fyllde nyss sextionie

Det ska va min ålder

Så står det i nåns diarie

i min försäkringsfålder

Men kom ihåg att när du är sjutti

är du en på dussinet,

då kan du plocka russinet

från livets tutti frutti

Visst ligger det väl nåt i,

att det bästa alltid finns kvar

att man lärt sig när man är åtti

är flera frågor än svar

Folk tror att när man är nitti

att livet ebbat ut

att man tappat allt sitt vett i

tillvarons slut

Fastdet är klart,

när man blir hundra

Kan man kanske börja undra

Om man omedelbart ska gå med

I en kör för seniorer och varva ner

Med några livsglada tenorer

Fast jag ger mig den på

Att Kjell och Nisse då

Har skrivit nya stämmor

Som vi ska öva på

Så låt oss sjunga så länge vi orkar

Så länge jag har min musik

så länge inte själen torkar

är jag oändligt rik

 

Våra Limerickar